Asbest eraf Zonnepanelen erop

Subsidieregeling verwijderen asbest daken

De Subsidieregeling verwijderen asbest daken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. Asbest daken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbest daken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbest daken in de periode 2016-2024 het asbest dak moeten laten verwijderen.

Extra subsidie: subsidieregeling verwijdering asbestdaken.

Vanaf januari 2016 is er door de overheid extra subsidie voor het verwijderen van asbest daken beschikbaar gesteld. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak met een maximum van € 25.000,- per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbest dak meer dan 35 m2 bedraagt.
De subsidie Asbest eraf zonnepanelen erop en de rijkssubsidie mogen gestapeld worden. In totaal kunt u dus € 9,- per m2 te verwijderen asbestdak krijgen.

Belangrijkste voorwaarden:

  • – U betaalt de factuur voor de asbestverwijdering
  • – De daadwerkelijke verwijdering moet op of na 1-1-2016 of uiterlijk op 31-12-2019 voltooid zijn door een gecertificeerd bedrijf.
  • – De asbestverwijdering moet gemeld worden bij het LAVS. Dit wordt door de saneerder verzorgd.
  • – U moet minimaal 35 m2 asbest saneren.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

  • – U ontvangt € 4,50,- per vierkante meter asbest met een maximum van € 25.000,- per adres.
  • – De huidige subsidieregeling waarbij u 4,50 krijgt voor het plaatsen van zonnepanelen blijft voorlopig óók doorlopen, als u zonnepanelen terug plaatst ontvangt u dus dubbel subsidie.

Subsidiebudget

  • – In totaal is er 75 miljoen euro beschikbaar voor subsidie. Dit bedrag wordt uitgesmeerd over de jaren tot en met eind 2019. De regeling vervalt met ingang van 1-1-2020.

Lees HIER meer op de site van RVO.

 

 

Zonnepanelen op een asbestdak, niet doen!

Het is verboden om asbest te bewerken. Hieronder valt ook het boren van gaten door een asbestdak om zo zonnepanelen te bevestigen. Dit bewerkingsverbod is neergelegd in het Productenbesluit asbest en geldt voor iedereen. Voor bedrijven maar ook voor particulieren.
Door het aangekondigde landelijke verbod in 2024 moet een asbestdak toch al vervangen worden. Een laag zonnepanelen boven het dak geeft dan extra complicaties en zal prijsverhogend werken op de verwijdering.

Wat moet u wel doen?  bellen met Solar-Energy-Groep BV uit Leiden.

Contact.