SALDEREN EN ZONNEPANELEN

GOED NIEUWS “SALDEREN BLIJFT TOT 2023”

PV systemen blijven een goede investering!

Het nieuwe regeerakkoord goed bekeken:

PV systemen blijven een goede investering!  Leiden 13-10-2017
  1. de salderingsregeling blijft bestaan tot in ieder geval 2020. Iedereen die vóór 2020 zonnepanelen heeft gekocht kan gebruik blijven maken van de bestaande regeling. Volgens D66 blijft de salderingsregeling voor deze groep doorlopen ná 2020!
  2. kopen voor 2020 betekent dat de salderingsregeling blijft gelden, ook na 2020. Het verlengen van deze salderingsregeling is nodig om de energietransitie van Nederland te stimuleren. De regeling zorgt er namelijk voor dat de bezitters van zonnepanelen nog meer investeringszekerheid hebben.
  3. Juni 2018: Na 2020 is de financiële zekerheid door minister Wiebes gegarandeerd door de terugleversubsidie.
Samen met de Europese “BTW terug-regeling” op Zonnepanelen behaald u een gemiddeld financieel rendement van 15% op uw investering. het loont dus zelfs de investering te lenen tegen de zeer lage rente percentage’s van de banken.

Wat staat er letterlijk in het Regeerakkoord:
 1. De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling (E26). De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden (pagina 38, 65).
 2. Toch staat in het Budgettaire overzicht (pagina 58) dat voor het ‘invoeren alternatief voor salderingsregeling (zie M128) vrij wordt gemaakt: 213 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021).

Maar hoe heet is deze regeerakkoordsoep?
 Het regeerakkoord is een voornemen wat gerealiseerd wordt is zeer de vraag. Voor de salderingsregeling heeft dat te maken met:
 1. Wat wordt gedaan met de eerder aangenomen motie en uitspraken van minister Kamp dat de salderingsregeling wordt voortgezet?
 2. Is het überhaupt wel haalbaar eerder een nieuwe regeling in te voeren? Volgens minister Kamp is aanpassing van de salderingsregeling pas mogelijk na uitrol van de slimme meter. De Europese opdracht is dat in 2020 80% van de huishoudens een slimme meter moet hebben. Het is nog onduidelijk of dat lukt.
 3. Daarnaast kunnen individuele bedrijven en belangenverenigingen zich de komende periode laten gelden in de lobby om de salderingsregeling door te laten lopen tot in ieder geval 2023. Uw stem is daarbij essentieel! 

 

 

Aangezien de zonnestroom systemen van Solar-Groep Leiden met +/- 6 – 7 jaar zijn terug verdient verwachten wij in 2017 een toename van de aanvraag.
Samen met de Europese “BTW terug-regeling” op Zonnepanelen behaald u een gemiddeld financieel rendement van 15% op uw investering. het loont dus zelfs de investering te lenen tegen de zeer lage rente percentage’s van de banken.

 

Hoe werkt het?

 • Gelijktijdig stroom opwekken en verbruiken. Op het moment dat u gelijktijdig stroom opwekt én gebruikt, wordt deze elektriciteit direct uw huis ingestuurd naar de plek waar de elektriciteit wordt gevraagd. Omdat u de benodigde elektriciteit zelf heeft opgewekt, wordt dit niet geregistreerd door de elektriciteitsmeter. De opgewekte elektriciteit die u direct verbruikt ziet u dan ook niet terug op de afrekening van uw energieleverancier.
 • U wekt meer stroom op dan u verbruikt. Als u wel stroom opwekt, maar op dat moment geen stroom gebruikt, dan wordt de opgewekte energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Levert u jaarlijks minder dan u netto afneemt, dan wordt uw netto elektriciteitsverbruik op uw jaarrekening verrekend met uw terug geleverde elektriciteit. Levert u jaarlijks meer terug dan u netto afneemt, dan ontvangt u voor de ‘teveel’ terug geleverde elektriciteit een zogenaamde terug-leververgoeding.