SUBSIDIE 2018

Hoeveel subsidie is er in 2018?

In 2018 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.
 • Er subsidie voor zonneboilers, pelletkachels en  warmtepompen (klik hier voor de lijst ).
 • Uiteraard blijft de “B.T.W.teruggave” op zonnepanelen van kracht verlenen wij gratis hulp hier in.
 • Voor bedrijven is er 8 miljard beschikbaar voor investeringen in duurzame technieken als wind bio en uiteraard zonnepanelen. de SDE regeling.
 • Daarnaast zijn is er belasting voordeel in de vorm van verschillende investeringsaftrek regelingen zoals de ”VAMIL, EIA en KIA.
 • Milieu Investeringsaftrek (MIA).
 • Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).
 • Energie investerings aftrek (EIA).
 • Sportverenigingen krijgen dit jaar een subsidie van 30% op hun investering.
 • Asbest er af: voor de subsidieregeling is in 2016 € 10 miljoen euro beschikbaar.
Warmtepomp:    maximaal 2100,- voor de Techneco lucht-water pomp.
Zonneboiler:      vanaf € 500,-   € 0,70cent per kW
Pelletkachel:      vanaf € 500.-
Het exacte subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.
Bel voor meer info: 071 542 7440
Sport verengingen 2017
De regeling:
Bij verenigingen 30%, bij stichtingen 15% van de investering.
Alleen voor materiaalkosten, geen arbeidsloon.
Randvoorwaarden;
– minimum investeringsbedrag (alleen materiaalkosten) is € 3,000,-.
– maximum subsidiebedrag is € 125,000,-/jaar.
– de investering moet voorkomen in de “maatregelenlijst”.
– maximaal één aanvraag per accommodatie per jaar per maatregel.
Het subsidiebudget is (slechts) € 6 miljoen per jaar. De verwachtte looptijd is 5 jaar.
Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 4-1-2016, 9:00 uur.
Voor wie is de regeling bedoeld? Wij lopen graag met u de checklist door die wij hebben samen gesteld op deze nieuwe regeling.
volgens de geldende regels komt u in aanmerking voor de subsidie.
Volledige informatie vind u op; “www.rvo.nl/energiebesparingsportaccommodaties”.
De aanvraag
– aanvragen eHerkenning, niveau 1 (vraag dit tijdig aan!).
– digitaal aanvragen via eLoket v.a. 4-1-2016, 9.00 uur via website RVO.nl.
– bijlagen bij aanvraag:
– getekend contract met een leverancier (sta op de ontbindende voorwaarde!)
– contract uitgesplitst in materiaalkosten en arbeidskosten
– de-minimis verklaring (tekst downloaden van internet, bv bij RVO.nl)
– alleen bij aanspraak op bonus van € 500,-: het energie-advies
De aanvraag via eLoket verloopt digitaal. Houdt hier rekening mee.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst

Leiden wil zonne-energie:

Leiden wil verduurzamen en roept bewoners op door middel van een brief om u te laten adviseren betreft besparen en opwekken van energie. Via leiden gaat goed promoot de gemeente Leiden allerlei vormen van duurzame energie. Meer met minder aanbieders uit de regio worden verzocht passend advies te geven.Wij staan dan ook graag voor u klaar om passend advies te geven betreft mogelijkheden voor het opwekken maar ook betreft vergunningen en dak constructies, uw installatie moet immers 25 jaar mee.
Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds 2016-2018 en Verordening Duurzaamheidslening 2016-2018 vastgesteld. De nieuwe regelingen treden in werking op 2 januari 2016.
De gemeente Leiden zet sterk in op het stimuleren van duurzaamheid. De evaluatie van de duurzaamheidsfondsen 2013-2015 heeft geleid tot een aangepaste Subsidieverordening en Verordening duurzaamheidslening met betrekking tot het fonds Investeren in Thuis.
Hiermee zijn de subsidie en leenmogelijkheden voor woningeigenaren en huurders om thuis duurzaamheidsmaatregelen te treffen uitgebreid. Er kan nu ook meerdere malen subsidie worden aangevraagd tot een maximum bedrag van € 5.000,- per zelfstandige woonruimte. Ook is een collectieve subsidieaanvraag door een corporatie namens huurders mogelijk. Voor maatregelen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden kunt u tevens een lening aanvragen. Voor zonnepanelen kunt u alléén een lening aanvragen, deze worden niet gesubsidieerd.
Ook geldt de regel dat innovatieve duurzame maatregelen op hun merites worden beoordeeld.
De regelingen binnen dit fonds zijn verlengd tot 2018. Ook de regeling met betrekking tot het fonds Lokale initiatieven is verlengd tot 2018.
De gemeente Leiden biedt vanaf 2 januari 2016 een regeling voor het verkrijgen van een subsidie van 25% van de investeringskosten, met een maximum van €5000 bij het aanbrengen van:
 • dakisolatie
 • vloerisolatie
 • gevel- of spouwmuurisolatie
 • isolatieglas*
 • bodemisolatie
 • zonneboiler
*Eigenaren van monumenten kunnen voor het speciale ‘monumentenglas’ een subsidie of lening aanvragen. Dit valt onder de maatregel ‘glas’.
Los van bovenstaande opsomming geldt dat (overige) innovatieve duurzame ontwikkelingen afzonderlijk op hun merites worden beoordeeld. Hiervoor kunnen dus ook subsidieaanvragen worden ingediend.
Nieuw is de subsidie voor aanleg CV en HR 107-ketel:
50% subsidie voor de totale kosten van de aanleg van centrale verwarming met afgiftesysteem met een HR 107-ketel, (installatie en ketel) met een maximum van € 2500,–. Deze subsidie geldt alleen in het geval van vervanging van een open geiser en gaskachels (of van een daarmee gelijk te stellen voorziening, zoals een close in boiler) door centrale verwarming met afgiftesysteem en een HR 107-ketel.
Voor het aanbrengen van één van onderstaande maatregelen krijgt u een vast bedrag:
 • hout-gestookte kachels met een rendement van of hoger dan 80 procent’. Voor deze hoogrendement kachels wordt een vaste bijdrage van €450,- gegeven.
 • pelletkachel (€ 450,- subsidie)
 • warmtepomp – warm water of combi lucht of bodem (€ 1.000,- subsidie)
Belangrijk: vraag altijd éérst een subsidie of een lening aan vóórdat u maatregelen gaat uitvoeren! Al eerder uitgevoerde maatregelen komen niet in aanmerking voor een subsidie of lening.
Omdat wij al jaren installeren voor de grote inkoop acties zoals “Samen zonne-energie”  /  “1.2.3 zonne-energie” van vereniging eigen huis / LTO Nederland en  “zzz” zonnepanelen zonder zorgen van Arjan Eikeleboom, kunnen wij best wel zeggen dat we ervaren zijn.Wij staan dan ook graag voor u klaar.

contact: info@solar-leiden.nl      duurzaam-Leiden